شرمنده ام اقا

خیلی...خیلی... خیلی شرمنده ام:|

عهد بستم و شکستم

قول دادم و زیرپا گذاشتم

شرمنده ام

تو را صدا میزنم و

گناه میکنم

تو را نگاهم میکنی و

حرامت را حلال میکنم

آقا جان

میدانم

من یک پسرم

نباید احساسم بر عقلم غلبه کند

اما...

میخواهم برای عاشقانه بنویسم:|

عاشقانه هایی از جنس پشیمانی

عاشقانه هایی از جنس " عشق"

نه عشقی که همه دارند، نه

عشقی که به تو داشتم و دارم

عشقی که جان و مال و خانواده ام را

به پایش میدهم

شرمنده ام

باز، همین الآن عهد میبندم

اما میدانم

که باز میشکنم:(

آقا...

بخشنده ای

تنهایم نذار

بد قولی هایم را

به پای عاشقی هایم نذار

شرمنده ام آقا